SYKEHUSET ØSTFOLD

  • Del:

Sykehuset Østfold Kalnes er et av de største byggeprosjekter i Norge.

Taket består av 25000m2 med 2 lag helsveiset asfalt-takbelegg og gjennomgående mineralull.

Med innvielsen av Sykehuset Østfold Kalnes settes nye standarder for norske sykehusbygg ut fra tanken om mer effektive pasientforløp, reduserte liggetider og bedre arbeidsflyt. Det 89.000 m² sykehuset er bygget opp med en avansert, digital 3D-modell som er brukt gjennom hele prosjekteringen for å skape ett av Norges mest moderne sykehus.

– En mer effektiv byggeprosess har vært en annen avgjørende gevinst ved modellen. Sykehuset er dermed ferdigstilt et halvt år tidligere enn opprinnelig planlagt

Sykehuset samler fire tidligere sykehus samt psykiatri under ett tak og tilbyr spesialisthelsetjenester til de 300.000 innbyggerne i Østfold-regionen.