BONDI SKOLE

  • Del:

På Bondi skole i Asker har vi totalt lagt 3530 m2 tak.

Jobben for Hesselbergtak på Bondi skole startet opp i juni 2010, og ble avsluttet i mai 2011.

På øst-, vest- og nordfløyen ble det lagt en prov.tekking på betongdekke og isolasjon av mineralull, med en snittykkelse på 350mm (U-verdi 0,10 W/m2K). Det ble brukt dobbeltskårne kiler mellom sluk, så en 2-lags tekking med base/top.På taket over gymsalen har vi lagt 5 cm mineralull på trp (stålplater), deretter er det prov.tekket, før 300 mm mineralull er lagt. Her er det brukt enkeltskåren kile mellom sluk, og en 2-lags tekking med base/top over.

Skjermtaket i bakgård og på nordside er tekket på finèr. Det er en 2-lags tekking med base/top.Utførelsen av jobben på Bondi skole gikk veldig fint. Det var endel snø da vi skulle tekke over gymsalen, noe som ble en utfordring fordi dette var et buetak av trp. Jobben ble utført for Tronrud Bygg, og samarbeidet omkring løsninger og fremdrift gjennom hele prosjektet var bra.