Taktekking

  • Del:
image

Hesselbergtak leverer taktekking og isolasjonsløsninger for alle typer tak.

Vår anbefalte løsning for taktekking er en to-lags asfalttakbeleggs løsning.

Spesielt på tak som vil bli trafikkert i byggeperioden vil det være riktig å velge en to-lags løsning. Det første laget kan etableres som en byggetidstekking, og fungere som tettesjikt i byggeperioden. Når øvrige arbeider er avsluttet vil det andre laget bli installert og det oppnås en taktekking som er fri for skader fra byggetiden og gir deg et feilfritt takbelegg.

På innvendige areal med behov for membraner, leverer vi en godkjent PVC våtromsmembran på 1,5 mm. Våre installatører har lang erfaring fra installasjon av membraner til baderom og storkjøkken.

Vi kan også levere enklere taktekkinger med Ett-lags løsning både med PVC og asfaltbelegg.

Ved isolering av takflaten velges som oftest en løsning med gjennomgående steinullisolasjon enten med jevntykke materialer eller skråskårne for falloppbygging. Isolasjonstykkelsen velges ut fra krav til U-verdi på takflaten. Isolering kan også utføres med EPS isolasjon hvor hensynet til brannseksjongrine ivaretas.

Dampsperrer velges ut fra innemiljø. Vi leverer dampsperrer av asfaltbelegg eller PE-folie.Fordelen med asfaltbelegget er at den gir en kontinuerlig dampsperre, med sveisede skjøter. Denne gir en svært god beskyttelse ved innemiljøer med høyt damptrykk, eksempelvis trykkerier eller svømmehaller.