FORNEBU S – MILJØSENTER

  • Del:

KLP Eiendom hadde høye miljøambisjoner for det første kjøpesenteret på den gamle hovedflyplassen, noe som resulterte i at Fornebu S er verdens første kjøpesenter hvor miljøklassifiseringen Breem-Nor Outstanding er innen rekkevidde.

Ingen andre kjøpesentre i verden har tidligere fått denne utmerkelsen, det er derfor vi kan si at  Fornebu S blir verdens mest miljøvennlige kjøpesenter, forklarer Heidi Lyngstad, miljøsjef i KLP eiendom.

Miljø i alle ledd

Kjøpesenteret er 25.000 kvadratmeter stort, og skal romme rundt 80 butikker og spisesteder. Lyngstad forteller at det er summen av en rekke større og mindre miljøtiltak som har gitt senteret det gode miljøresultatet.

– Det at det har vært miljøfaglig kompetanse og ressurser i alle deler av næringskjeden, hos både byggherren, entreprenør og rådgivere, har hatt mye å si for miljøklassifiseringen vi har oppnådd, sier hun.

I tillegg har det under oppføringen av bygget blitt stilt krav til at leverandører av produkter har egne dedikerte miljøansvarlige.

Hesselbergtak er stolt leverandør av over 25.000 kvadrat tak til dette «grønne» bygget!

Utover dette har deler av bygget fått grønt takt.

-Grønne tak har mange gode tekniske fordeler. Det gir god vannhåndtering. beskytter det underliggende taket godtog gir muligheten for å få tilbake litt av naturen som ofte må gi vike når bygg skal føres opp.

På delene av taket som ikke brukes til grønt, er det montert opp 2000 kvadratmeter med solceller. Det skal produsere et minimum av 100.000 kWh per år.