SCHIBSTED TRYKKERI

  • Del:

Schibsted trykkeri, 16000 m2. På dette prosjektet var krav til tett dampsperre på trykkerihallene til Schibsted en stor utfordring. Hesselbergtak fremmet underveis i prosjektet forslag om å endre opprinnelig beskrivelse og etablere dampsperre med en heklebet asfaltmembran til betongundertaket. Dette har i ettertid vist seg å være svært riktig.

Over dette har vi lagt 180 mm mineralull takisolasjon og taktekking bestående av 2-lags asfalttakbelegg klebet i varm asfalt.

Schibsted Trykk er Norges største trykkerikonsern med ca. 270 medarbeidere og omsetning på ca. 850 mill. norske kroner. Trykkerikonsernet inngår i Schibsted Norge. Schibsted Trykkeri i Nydalen i Oslo er et bygg på 45.000 kvadratmeter, ble tatt i bruk i 1998–99. Her trykkes Schibsted-konsernets aviser Aftenposten og VG. I tillegg produserer bedriften også Dagsavisen, Dagens Næringsliv og trykksaker for eksterne kunder. Ca. 6,2 millioner aviser/trykksaker går gjennom anlegget i løpet av en uke.