RINGERIKSBADET

  • Del:

Ringeriksbadet

På Ringeriksbadet er det store krav til damptetthet i våtsonen. Hesselbergtak utfører arbeidene angående dampsperre på både tak og vegger. Til dette bruker vi asfalttakbelegg.

På taket som har 68 grader helling benyttes det Foamglas som limes på TRP-platene. Annenhver rad festes mekanisk. I området hvor det legges Foamglas er det ingen behov for dampsperre i bunn da Foamglas er damptett i seg selv, og det limes i alle skjøter. Isolasjonen legges i 2 lag (160mm + 90mm) og i forband.

Resten av taket på ringeriksbadet isoleres med mineralullisolasjon. Det tekkes 1 lag Eshaflex Top Mono som utføres som listetekking på takene med 68 og 23 graders helling.

Membran

En 4 mm underlagspapp fungerer som membran og er helsveiset som en ballong til taket rundt hele svømmehallen og dusjanlegget. Den er sveiset på alle betong flater, helt fra sålen i teknisk rom, over tak og ned på sidene. Den er ført inn i alle vindus- og døråpninger og skal sikre tettheten. I overganger mellom tørr og våt sone skal alle gjennomføringer være helt tett. Omløpshastigheten med over- og undertrykk testes og registreres. Hver dag avgir bassengene ca. 180 liter vann i dampform, som ventilasjonssystemet skal håndtere for at det ikke skal entre konstruksjoner. Termofotografering ble tatt i bruk for kontroll.

Pottetett

− Det er foretatt en obligatorisk trykktest. Kravet er en utskiftning på 1,5 i timen. Her ble det oppnådd 0,6 for hele bygget totalt sett, noe som tilsvarer kravet i passivhus. For våtsonen er kravet 0,5. Resultatet her ble 0,2 – det er nesten like tett som en ballong. NCC og deres underentreprenør Hesselbergtak utførte tetting- og membranarbeider i den kaldeste perioden sist vinter, med temperaturer rundt 30 minusgrader. Dette er veldig gode resultater, sier arkitekt Jan Arne Solberg i SE Arkitektur.