OSLO ATRIUM

  • Del:

Oslo Atrium er et kontorbygg, 5000 m2 tak

Hesselberg tak har på dette prosjektet levert 250 mm Rockwool takisolering og taket er tekket med 2-lag asfalttakbelegg, ESHAflex base og top

Oslo Atrium er et moderne kontorbygg på 8 etasjer med alle fasiliteter som ligger flott plassert midt i Bjørvika. Som det første store kontorbygget som ble etablert i Bjørvika ble det oppført i 2003, og er på totalt 30.000 kvm – hvorav 27.000 er kontorlokaler. De resterende arealene er lager og tekniske rom.

Bygget er tegnet av Niels Torp Arkitekter AS og Linstow stod for utvikling og bygging av eiendommen. Det er lagt vekt på valg av materialer og løsninger som skaper et godt inneklima og ressurseffektive løsninger. Infrastrukturen kan enkelt tilfredsstille ulike kontorkonsepter som cellekontorer, landskap og teamkontorer. Husets mange møteplasser og grønne soner er med på å skape et intimt og spennende miljø.

Arkitektonisk er byggets eksteriør formet som en klar og fast kube, mens interiøret er formet omkring et frodig og monumentalt kjegleformet sentralrom, som knytter sammen kontorflatene med gangbroer og gallerier. Byggets glasstak gir naturlig lys til sentralrommet og øvrige fellesarealer.

Prosjektet ble overlevert til Veidekke sommeren 2003.