GRYTETEKKING – VIDEO

  • Del:
image

Grytetekking membran på uteareal med underliggende rom stiller store krav til tetthet. Kostnadene forbundet med lekkasjer og utbedringsarbeider i slike konstruksjoner er meget høye. Hesselbergtak velger konsekvent en løsning med to-lags asfaltmembran helklebet til underlaget med varm asfalt. Dette forutsetter at underlaget er godt rengjort, tørt og behandles med en asfaltprimer. Over membranen installeres minimum 50 mm ekstrudert polystyren isolasjon, tykkelsen kan økes etter kundens behov. Isolasjonen er spesielt beregnet for å ligge i en fuktig drenert miljø. Konstruksjonen avsluttes med en fiberduk for å hindre betong eller løsmasse å sige ned å skade membranen.