LYSAKER BRYGGE

  • Del:
image

Lysaker brygge, Boliger, 14000 m2

Til dette prosjektet leverte Hesselbergtak 5000 m2 med 3-lags asfaltmembran, i hovedsak etter samme prinsipper som er beskrevet på vår membranside. De første lagene er  klebet i varm asfalt mens det siste laget er en rotbestandig asfaltmembran som ble helsveiset til de to første. På grunn av de store grøntarealene over membranen var det nødvendig å etablere en slik rotsperre.

På takene til Lysaker Brygge har vi levert 2-lags asfaltbelegg på steinull takisolasjon.

Lysaker brygge er et kombinert bolig-næringsprosjekt ved utløpet av Lysakerelven hvor det tidligere lå distribusjonsanlegg for oljeprodukter, lagerlokaler og kaier. Det som før var et lukket industriområde er i dag åpnet opp for allmenheten og sjøfronten gjort tilgjengelig. Kaiområdet er blitt en del av turveien langs sjøen fra Bærum til Oslo. Bebyggelsen fremstår som oppløst med smale gavler og grønne gårdsrom. Den bakenforliggende åsprofilen er fortsatt lesbar fra sjøen.