Tjenester

Del

TJENESTER:

Membran – Membran isolering av uteareal med underliggende rom stiller store krav til tetthet. a/s Hesselbergtak velger konsekvent en løsning med to-lags asfaltsmembran helklebet til underlaget med varm asfalt. Dette forutsetter at underlaget er godt rengjort, tørt og behandles med en asfaltsprimer. Over membranen installeres minimum 50mm fuktbestandig isolasjon. Tykkelsen tilpasses kundens behov. Kontruksjon avsluttes med en fiberduk, for å hindre betong eller løs masse fra å sige ned og skade membranen.

Taktekking – Hesselbergtak leverer taktekking og isolasjonsløsninger for alle typer tak. Vår anbefalte løsning for taktekking er to-lags asfaltbelegg. Dette er en svært gunstig løsning for tak som vil bli trafikkert i byggeperioden, ved at det første laget kan etableres som en byggetidstekking, og dermed fungere som tettesjikt i byggeperioden.

Baderomsmembran –

I våtrom legges det membraner som er designet spesielt for dette formålet. Membraner bør ikke være for tykk, slik at den ikke skall bygge for mye i hjørner og mot gjennomføringer. Baderomsmembran legges på ferdig gulv av betong eller tre og med fall. Dersom undergulvet ikke har fall. må det bygges fall med skråskåret trykkfast isolasjon. Over membranen må det legges et glidesjikt slik at påstøpen ikke fester seg til membranen.

På innvendig areal med behov for membraner, leverer vi en godkjent PVC våtromsmembran på 1,5 mm. Våre håndverkere har lang erfaring fra installasjon av membraner til bad og storkjøkken.