Landets ledende selvstendige takentreprenør

Del

forsidebilde

Hesselbergtak er en allsidig leverandør med god erfaring fra mange typer bygg- og anleggsprosjekter, der godt, tradisjonelt håndverk preger alle våre arbeider.

 

Kvalitet fremfor kvantitet

Landets ledende selvstendige takentreprenør Hesselberg Tak leverer taktekkinger og membraner med asfalt- eller PVC-belegg. Materialvalg og materialenes egenskaper i samspill med nye og innovative arbeidsmetoder, gjør oss til en leverandør som kan mestre de fleste utfordringer.

I forkant av samtlige prosjekter utfører vi en grundig behovs-analyse. Dette gjør vi for å møte akkurat ditt behov – både med hensyn til løsning og de estimerte kostnadsrammer. Vi vektlegger dialog med våre oppdragsgivere. Slik unngås unødige overraskelser underveis.

 

Tette tak

Vår hovedmålsetning er å gi deg et problemfritt og tett tak med lang levetid. Arbeidsmetoder og gode produkter er avgjørende faktorer for å nå denne målsettingen.

Vi ønsker å være en pålitelig og seriøs samarbeidspartner som i hele prosessen etterstreber høy kvalitet til riktig tid og pris. Gjennom trivelige og dyktige medarbeidere som viser interesse og engasjement, har vi lykkes i å etablere oss som en konkurransekraftig aktør med bred kunnskapsflate.

 

Ressurser og oppfølging

Streng kvalitetssikring underveis og oppfølging i etterkant sikrer deg et optimalt resultat. Vi ser på det som vårt hovedansvar at jobben som er gjort alltid er i tråd med avtalen som er inngått på forhånd.

Hesselbergtak har alle de ressurser som skal til for å følge med i en bransje i kontinuerlig utvikling. Stadig høyere krav til kunnskap, kompetanse og teknologi er realiteter vi tar på alvor.

 

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss!